shopup.com

ดูบทความหมอเส็งเปลี่ยน แพคเกจใหม่ ผลิตภัณฑ์ขนาด 750มล.

หมอเส็งเปลี่ยน แพคเกจใหม่ ผลิตภัณฑ์ขนาด 750มล.

บริษัท ฉัตรชัยแพทย์แผนโบราณ จำกัด
เลขที่ 36 หมู่ ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี

หนังสือแจ้งให้ทราบ วันที่ 8 มิถุนายน 2564
เรียน ลูกค้าที่เคารพทุกท่าน
เรื่อง แจ้งเรื่องการใช้รูปแบบฉลากชริ้ง,กล่องลัง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ผลิตภัณฑ์ ขนาด 750 มล. ขวดพลาสติกแบบใหม่
มีรายการดังต่อไปนี้


1 สตาร์ไลฟ์999
2 สตาร์ไลฟ์111
3 ฟามาลาเฮิร์บ เบอร์2(วัยทอง)
4 เอ็กซ์1(X1)
5 เอ็กซ์2(X2)
6 ฟามาลาเฮิร์บ(หลังคลอด)
7 เอสเฮิร์บ2

เริ่มใช้ผลิตตั้งแต่วันที่ 2/6/2021
ทั้งนี้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตราหมอเส็ง ขนาด 750 มล. ขวดพลาสติก ใน Lot ต่อไปจะใช้ ฉลาก,ชริ้ง, กล่อง, ลัง แบบใหม่ทั้งหมด 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ
( รชาดา แสงสุริยะฉัตร )
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด-การขาย
บริษัท ฉัตรชัยแพทย์แผนโบราณ จำกัด

ภาพ หมอเส็ง.com

09 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 452 ครั้ง

Engine by shopup.com